Blog

Kaizen Gayrimenkul Blog Yazıları

İzmir İle İlgili Ticari Bilgilerinizi Gözden Geçirin

İzmir’in Türkiye’de ki istihdamın %6’nı karşıladığını biliyor muydunuz?

İzmir’in Türkiye’de ki sanayi üretiminin %9,3’nü karşıladığını biliyor muydunuz?

İzmir’de 2235 yabancı sermayeli firmanın var olduğunu ve yıllık ortalama 140 yeni yabancı yatırım projesinin yapıldığını biliyor muydunuz?

İzmir’de 17.1 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile 4500 den fazla ihracatçı firma olduğunu biliyor muydunuz?

İzmir’de 8,3 milyar dolar ihracat ve 8,8 milyar dolar ithalat yapıldığını ve Türkiye’nin toplam ithalatının %4,1’ne, toplam ihracatının ise %6,1’ne karşılık geldiğini biliyor muydunuz?

İzmir’in ithalatının büyük bir kısmını Almanya, Çin, Rusya Federasyonu, ABD ve İtalya’dan yaparken, ihracatını ağırlıklı olarak Almanya, İngiltere, ABD, İspanya ve İtalya’ya yaptığını biliyor muydunuz?

İzmir’in sanayi alanında bünyesinde 13 organize sanayi bölgesi, 4 teknoloji geliştirme bölgesi ve 2 serbest bölge olduğunu biliyor muydunuz?

İzmir’de uluslararası sermayeli şirketlerin yaklaşık %30’u sanayi sektöründe, bunların da %8’nin endüstriyel makine sanayisinde olduğunu biliyor muydunuz?

İzmir’de endüstriyel makine imalatı yapan firma sayısı tüm sektörler içinde ikinci sırada olduğunu biliyor muydunuz?

İzmir, sanayi sektöründe ki yabancı sermayeli şirketlerin %8,2’ni oluşturduğunu biliyor muydunuz?

İzmir’de endüstriyel makine imalatı kapsamında yıllık 700 milyon dolar  ihracat, 850 milyon dolar ithalat gerçekleştiğini biliyor muydunuz?

İzmir’in makine ihracatında %7,2’lik pay ile Türkiye’nin en önemli 3.şehri olduğunu biliyor muydunuz?

İzmir’in Türkiye’nin makine ve teçhizat imalatı Ar-Ge’sinin %8’ni karşıladığını biliyor muydunuz?

İzmir’in endüstriyel makine sektöründe 1000’i aşkın işletmeye ev sahipliği yaparak 20.000’e yakın çalışanı istihdam ettiğini biliyor muydunuz?

İzmir istihdamının %9’nun endüstriyel makine sektörüne ait olduğunu biliyor muydunuz?