Blog

Kaizen Gayrimenkul Blog Yazıları

İzmir’de Teknoloji Geliştirme Parkları

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sunduğu Avantajlar

  • Yazılım geliştirme ve AR-GE faaliyetlerinden elde edilen kazançlar 31 Aralık 2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.
  • TGB içinde üretilen uygulama yazılımlarının satışı 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV’den muaftır. Bunlara sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, farklı iş sektörleri, internet, mobil telefonlar ve askeri komuta kontrol sistemlerinde kullanılan yazılımlar dâhildir.
  • Bölgede çalışan, AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının %10’unu aşamaz.
  • İşletmeler, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları AR-GE projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırımı, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla bölge içerisinde yapabilirler.
  • 31.12.2024 tarihine kadar beş yıl boyunca SGK primi işveren payının %50’si devlet tarafından karşılanacaktır.

1-DEPARK
Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi Dokuz Eylül Üniversitesi kampüsü içinde, biri Tınaztepe yerleşkesinde ve diğeri İnciraltı yerleşkesinde olmak üzere iki yerleşkede faaliyet göstermektedir.
Tınaztepe yerleşkesinde yazılım, bilişim, elektronik, ileri malzeme teknolojileri, tasarım, nanoteknoloji, otomotiv, yenilenebilir enerji gibi konularda çalışan firmalar yer almaktadır. Bölgede uzun vadeli olarak yer almak isteyen firmalara yap-işlet-devret modeli imkânı sunulmaktadır.
İnciraltı yerleşkesi ise sağlık temalı bir teknoparktır ve biyoteknoloji ve tıp teknolojileri alanında faaliyet gösteren Ar-GE firmaları yer almaktadır. Türkiye’nin hastane ile tam entegrasyona sahip ilk tematik teknoparkı özelliğini taşımaktadır.
DEPARK’ta halihazırda 120’nin üzerinde Ar-Ge firması faaliyetlerine devam etmektedir. Teknoparkta Ericsson, Intel gibi çok sayıda global firmanın AR-Ge merkezleri bulunmaktadır.

2-İDEEGE
İde Ege Üniversitesi kampüsü içinde yer alan bir teknoparktır. 2015 yılında faaliyete başlayan teknoparkta halihazırda 50’nin üzerinde Ar-Ge firması faaliyetlerine devam etmektedir.
Bölge, Ege Üniversitesi kampüsünün merkezinde olması itibariyle metro istasyonu, öğrenci çarşısı ve akademik birimlere yakınlığı yanında; şehir merkezine, şehirlerarası yollara, havaalanı ve organize sanayi bölgeleri’ne olan kısa mesafesinden dolayı avantajlı bir konumdadır.
İdeEge biyoteknoloji ve tarım teknolojileri üzerine yoğunlaşmış bir teknoparktır. Ege Üniversitenin ziraat ve sağlık alanındaki tecrübesi teknoparka yansımış durumdadır.

3-İZMİR BİLİM PARK
İzmir Bilim Park İzmir’in Menderes ilçesi sınırlarında yer alan Tekeli Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer almakta olup İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermektedir. 2015 yılında faaliyete geçen Bölge, İzmir Ticaret Odasının mahiyetinde kurulmuş olup gıda ve bilişim teknolojileri üzerine uzmanlaşmayı planlamaktadır.
Bölge, sanayi tesisleri ile entegre yapısı ile 22.897 m2 alan üzerinde kurulmuştur. Halihazırda 5 firma bölgede faaliyete başlamış olup kısa vadede 50’nin üzerinde firmanın faaliyetlerine başlaması beklenmektedir.

4-TEKNOPARK İZMİR
2002 yılında 218 hektarlık alan üzerinde kurulan bölge, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölge, İzmir- Çeşme otoyolu ile İzmir il merkezine 45 km, Çeşme Limanı’na 30 km uzaklıktadır. Şehrin önemli merkezlerine otoyoldan ulaşım sorunsuz olarak sağlanabilmektedir.
Bölgede halihazırda 80 AR-Ge firması faaliyetlerine devam etmektedir. Bu firmaların arasında Accenture ve Netsis gibi global firmalar da yer almaktadır.
Bölgede yer alan firmalar kampüsteki Bilgisayar Uygulama Araştırma Merkezi, Malzeme Araştırma Merkezi, Çevre AR-GE Uygulama ve Araştırma Merkezi, Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Merkezi Araştırma Lab. ve Sürekli Eğitim Merkezi altyapılarını kullanabilmektedirler.
Bölgede 2 kuluçka merkezi kurulmuştur. Kuluçka merkezleri 100’ün üzerinde girişimciyi bünyesinde barındıracak ofislere ve araştırma altyapılarına sahiptir. Merkezlerde, Tanıtım, Patentleme ve Teknoloji Transfer Ofisi, Paydaşlar Ofisi, Nitelikli Sosyal Donatı Alanları, Teknik Eğitim Salonları, Toplantı Salonları, Teknik Atölye ve Kiralanabilir Ofisler yer almaktadır.