Kaizen Nedir?

Bir Japon felsefesi olan “Kaizen” sürekli artan iyileşmenin ilkesidir.

Kaizen Nedir?


Kaizen Nedir?

Japonca’da Kai-zen

Bir Japon felsefesi olan “Kaizen” sürekli artan iyileşmenin ilkesidir. Küçük adımlarla yapılan sürekli iyileştirme hareketlerinin sonucunda ortaya çıkan büyük ve kalıcı gelişmelerdir. Gereksiz enerji ve maliyetlerin ortadan kaldırılmasını savunan Kaizen ilkesi, üretkenliğin ve performansın yüksek olmasını hedefler.

Japonca birleşik sözcük olan “Kaizen”i oluşturan sözcüklerden

kai” ‘’değişim’’

zen”  ‘’daha iyi’’ anlamına gelmektedir.