Blog

Kaizen Gayrimenkul Blog Yazıları

İzmir’de Organize Sanayi Bölgelerinin Sunduğu Avantajlar

Organize sanayi bölgelerinin sunduğu pek çok avantaj vardır:

• İnşaat bitim tarihini takiben 5 yıl boyunca emlak vergisinden muaftır.
• Atıksu bedelinden muaftır.
• Bina inşaat harcı ve yapı kullanma izni harcından muaftır.
• Belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanmayan işletmeler, çevre temizlik vergisinden muaftır.
• Tevhid ve ifraz işlemi harcından muaftır.
• Yapı denetim kuruluşlarına yüzde 75 indirimli hizmet bedeli öderler.

1-ALİAĞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Kimya yatırımları açısından Türkiye’de bir cazibe merkezi haline gelen ve yaklaşık 4,6 milyon m2 alan üzerine kurulan Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) İzmir’in 65 km. kuzeyinde, Aliağa ilçesinin 9 km. kuzeydoğusunda yer almaktadır.

Kent Merkezine Uzaklık 65 km
Parsel Sayısı 350
Aktif Firma Sayısı 50
istihdam Sayısı 2.432
Parsel m2 Satış Fiyatı 213 TL
Yoğunlaştığı Sektörler Kimya

358 parsel bulunan bölgede 5.000 m² – 265.000 m² aralığında parseller yatırımcılara sunulmaktadır.

ALOSBİ; Aliağa Limanları, İzmir-Çanakkale Otoyolu ve İzmir-Bandırma Demiryolunun kesişim noktasında yer alan lojistik merkez kimliğiyle ön plana çıkmaktadır. Bölge, Aliağa Limanlarına ise 10 km mesafe uzaklığındadır. Bu durum ALOSBİ’yi yatırımcılar açısından önemli bir lokasyon haline getirmektedir.

Bölgede içme suyu, AG-OG elektrik, aydınlatma, scada, fiber-optik telekomünikasyon sistemleri yerin altında imal edilen galeriler içerisinde gerçekleştirilmiştir.

ALOSBİ, sanayicinin en önemli girdilerinden olan enerjinin sürekli ve darbesiz olarak sunulabilmesi için modern bir elektrik ve doğalgaz sistemini bünyesinde barındırmaktadır. ALOSBİ elektrik sistemi; 154/34.5 kV 400 MW kapasiteli trafo merkezi, abone hücrelerinin yer aldığı 38 adet dağıtım merkezi ile çok yüksek güçlerde enerji ihtiyacı olan döküm tesislerine de, düşük güçlerdeki alçak gerilim abonelerine de hizmet verebilmektedir.

Bölgenin mevcut su ihtiyacı 7 adet derin su kuyusundan sağlanmaktadır. 1.000, 1.500, 2.500 ve 6.000 m³’lük su depoları bölgeye hizmet vermektedir.

50 firmanın faaliyette olduğu bölgede, 10 firma fabrika inşaatlarına devam etmektedir. 2.432 kişinin çalıştığı bölgenin tamamının faaliyete geçmesi ile birlikte 60.000 kişinin istihdam edileceği öngörülmektedir. Bölgede faaliyet gösteren global firmalara; Belçikalı Ravago, Japon Sun Chemical, Türk-Fransız ortak kuruluşu Micha örnek olarak gösterilebilir.

2-ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

1990 yılında faaliyete geçen İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB), Türkiye’nin en büyük üretim, ihracat ve istihdam merkezlerinden biridir.

Toplam alanı 6.2 milyon m2 olan bölge, İzmir’in Çiğli ilçesinde yer almakta olup bölgeden havalimanı, Alsancak limanı ve şehir merkezine kolayca ulaşılabilmektedir.

Kent Merkezine Uzaklık 22 km
Parsel Sayısı 633
Aktif Firma Sayısı 582
İstihdam Sayısı 35.000
Parsel m2 Satış Fiyatı Açık Arttırma Usulü
Yoğunlaştığı Sektörler Plastik, Kimya, Makine Yedek Parça, Metal Sanayi

Bölgedeki parsellerin satışı ihale usulüyle yapılmaktadır.

Bölgede yılda 120 milyon m3 doğalgaz; 600 milyon  kWh  elektrik ve 4 milyon m3 su tüketimi gerçekleşmektedir. İAOSB’deki firmaların elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla, 1996 yılında ATAER Enerji Santrali bölge yönetimi tarafından kurulmuştur. ATAER Enerji Santralinin gücü, yapılan yeni yatırımla 60 MW’tan 120 MW’a, üretim kapasitesi ise 480 Milyon kWh’ten 960 Milyon kWh’e çıkarılmıştır.

Doğalgaz İşletme Birimi 2004 yılından itibaren faaliyet göstermektedir. Bir adet 75.000 m3/h’lik   RMS-A, 7 tanesi işletme de ve 4 tanesi de yedek olma üzere 11 adet RMS-B bölge içine doğal gaz arzını sağlamaktadır.

582 firmanın faaliyette olduğu Bölgede yaklaşık 35.000 kişiye istihdam sağlanmaktadır. Bölge firmaları ağırlıklı olarak; tekstil, hazır giyim, makine, otomotiv yan sanayi, metal, plastik, kimya, gıda, elektrik ve elektronik sektörlerinde yoğunlaşmıştır. İAOSB’nin yıllık cirosu 7,8 milyar, ihracatı 2,5 milyar ve ithalatı 1 milyar dolar civarında gerçekleşmektedir.

3-BAĞYURDU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi İzmir Kemalpaşa sınırları içerisinde yer almakta olup Manisa’nın Turgutlu ilçesine 2 km uzaklıktadır. Bölgede altyapı çalışmaları büyük oranda tamamlanmıştır. Dört firma üretime başlamış olup yedi firmanın fabrika bina inşaatı devam etmektedir.

Kent Merkezine Uzaklık 40 km
Parsel Sayısı 44
Aktif Firma Sayısı 4
istihdam Sayısı 237
Parsel m2 Satış Fiyatı 63,62 TL
Yoğunlaştığı Sektörler Makine Yedek Parça, Otomotiv Yan Sanayi

4-BERGAMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Bergama OSB’nin toplam alanı 1.7 milyon m²’dir. Kamulaştırma işlemleri ve planlanması tamamlanan Bölgede 96 adet sanayi parseli oluşturulmuştur.

Bölgenin stratejisi, yenilenebilir enerji sektöründeki firmaları bünyesine katarak sektörel uzmanlaşmaya gitmektir. Bu kapsamda global yenilenebilir enerji ekipmanları üreticileriyle parsel satış anlaşmaları yapılmaya başlanmıştır.

Kent Merkezine Uzaklık 104 km
Parsel Sayısı 96
Aktif Firma Sayısı 1
istihdam Sayısı 48
Parsel m2 Satış Fiyatı 25 Euro
Yoğunlaştığı Sektörler Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Üretimi

Bölge Aliağa Limanlarına 50 km uzaklıkta olup yapımı devam eden Kuzey Ege (Çandarlı) Konteynır Limanı’na 25 km mesafededir. Çandarlı Limanının faaliyete geçmesi ile birlikte bölgenin bir cazibe merkezi haline gelmesi beklenmektedir.

5-BUCA EGE SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Buca Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesi 2002 yılında Türkiye’deki ilk Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak kurulmuştur. Bölgede tekstil firmalarının yanı sıra diğer imalat sektörlerinden de firmalar bulunmaktadır. Buca ilçesinde yer alan bölge Aydın-İzmir otobanına 2 km, Havaalanına 10 km, İzmir limanına ise 13 km uzaklıkta bulunması nedeniyle merkezi bir konumda yer almaktadır.

Kent Merkezine Uzaklık 14 km
Parsel Sayısı 142
Aktif Firma Sayısı 74
istihdam Sayısı 5.104
Parsel m2 Satış Fiyatı Açık Arttırma Usulü
Yoğunlaştığı Sektörler Tekstil

Bölgede toplam 142 parsel bulunmakta olup 74 firma aktif olarak faaliyetlerine devam etmekte, 29 firma ise fabrika binası inşaatlarına devam etmektedirler. Halihazırda 5.104 kişinin çalıştığı bölgede tam kapasiteye ulaşıldığında 40.000 kişinin çalışacağı ve ihracat düzeyinin yıllık 1 milyar Euro’luk mertebeye ulaşacağı beklenmektedir.

6-KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

1300 hektar alanı ve 944 adet sanayi parseli ile Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden birisidir. 944 sanayi parselinin 428 adedinde, 447 firma bulunmakta ve bu firmaların 341’i sınaî üretim yapmakta, 106 firma ise hizmet ve ticaret sektöründe faaliyet göstermektedir. Bölgede çok sayıda yerli ve global firma faaliyet göstermektedir.

Kent Merkezine Uzaklık 29 km
Parsel Sayısı 944
Aktif Firma Sayısı 398
istihdam Sayısı 26.000
Parsel m2 Satış Fiyatı Serbest Piyasada Belirlenir
Yoğunlaştığı Sektörler Makine, Otomotiv, Metal, Gıda

İzmir kent merkezine, limana, havaalanına ve ESBAŞ Serbest Bölge’ye yakınlığı KOSBİ’yi yatırımlar için cazibe merkezi haline getirmiştir.

Bölgede elektrik, su doğalgaz, atık su arıtma ve telekomünikasyon altyapısı mevcut olup firmalar uygun bedellerle hizmetleri almaktadır.

Hâlihazırda 26.000 kişilik istihdam yaratılmış olan bölgede, kurulacak yeni sanayi tesisleri ile birlikte istihdamın 50.000 düzeyine ulaşması beklenmektedir. Organize Sanayi Bölgesinin toplam ticaret hacmi yıllık 7 milyar dolar civarındadır. Tüm parseller üretime geçtiğinde ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.

7-KINIK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Kınık Organize Sanayi Bölgesi 1995 yılında kurulmuş olup Bergama’ya 18 km, Çandarlı limanına 30 km ve Manisa ili Soma ilçesine 23 km uzaklıkta bulunmaktadır. 729 dönüm arazi üzerine kurulu bulunan bölgenin 500 dönümü sanayi parselidir.

Toplam 41 parselin 39’u yatırımcılara tahsis edilmiştir. Halihazırda yedi firma faaliyette olup bir firmanın inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Kent Merkezine Uzaklık 122 km
Parsel Sayısı 41
Aktif Firma Sayısı 7
istihdam Sayısı 104
Parsel m2 Satış Fiyatı 14 TL
Yoğunlaştığı Sektörler Demir, Çelik

8-MENEMEN PLASTİK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

İzmir Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Menemen Kazımpaşa Mahallesi Orman Mevkiinde 92 hektar alanda kurulmuştur. Menemen merkeze 1,5 km, İzmir Karayoluna 0,5 km, İAOSB’ye 15 km, İzmir merkeze 35 km uzaklıktadır.

Plastik ihtisas organize sanayi bölgesi olarak kurulan bölgede 33 plastik firmasına çeşitli büyüklüklerde parselleri tahsis edilmiş olup firmaların inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Kent Merkezine Uzaklık 35 km
Parsel Sayısı 42
Aktif Firma Sayısı
istihdam Sayısı
Parsel m2 Satış Fiyatı
Yoğunlaştığı Sektörler Plastik

9-ÖDEMİŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi İzmir’in Ödemiş ilçesi sınırlarında yer almakta olup bölgenin altyapı çalışmaları devam etmektedir. Bölgenin, yapısı gereği süt ve süt ürünleri üreten firmalar için bir cazibe merkezi haline geleceği öngörülmektedir.

Kent Merkezine Uzaklık 119 km
Parsel Sayısı
Aktif Firma Sayısı
istihdam Sayısı
Parsel m2 Satış Fiyatı
Yoğunlaştığı Sektörler Gıda ve İçecek

10-PANCAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

2002 yılında tüzel kişilik kazanarak kurulan bölge Menderes ilçesi sınırlarındadır ve Tekeli Organize Sanayi Bölgesine komşu durumdadır.

Bölge 130 hektar olarak planlanmış olup, 95 hektar olarak belirlenen I. Etap(954.036,05 m2) alanında tüm altyapı çalışmaları tamamlanmış ve firmalar yatırımlarına başlamıştır.

Kent Merkezine Uzaklık 47km
Parsel Sayısı 72
Aktif Firma Sayısı 26
istihdam Sayısı 821
Parsel m2 Satış Fiyatı Peşin: 189 TL, Vadeli: 210 TL
Yoğunlaştığı Sektörler Makine Yedek Parça, Plastik
  1. Etap sanayi alanında değişik büyüklüklerde toplam 72 adet sanayi parseli bulunmaktadır. II. Etap alanının imar planı ve altyapı proje çalışmaları devam etmekte olup parsel düzenleme ve hafriyat çalışmalarına başlanmış bulunmaktadır.

Bölgede üretimde olan firma sayısı 26 iken, inşaatı devam eden firma sayısı 16’dir. 800’ün üstünde kişinin istihdam edildiği bölgede doğalgaz, elektrik, su, internet gibi tüm altyapı hizmetleri sunulmaktadır.

12-TEKELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

İTOB, Menderes ilçesinin Tekeli beldesinde kurulmuştur. 251 hektar alanda kurulu bölgede 350 adet 1.000 m2 ile 30.000 m2 arasında değişen sanayi parseli bulunmaktadır.

Bölge tam kapasitede faaliyete geçtiğinde 15.000 kişinin istihdamı planlanmakta olup, şu anda bölgede yaklaşık 3.000 kişi istihdam edilmektedir. Bölgede 167 firma üretim yapmakta olup 88 firmanın inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Kent Merkezine Uzaklık 32 km
Parsel Sayısı 350
Aktif Firma Sayısı 167
istihdam Sayısı 2.774
Parsel m2 Satış Fiyatı 300 TL
Yoğunlaştığı Sektörler Plastik, Kimya, Makine Yedek Parça

Bölgenin içerisine gıda teknolojileri, bilişim ve malzeme teknolojileri üzerine uzmanlaşmayı planlayan bir teknopark açılmıştır.

Bölgenin tüm altyapı çalışmaları tamamlanmış durumdadır. Tarım amacıyla kullanılamayacak bir arazi üzerinde kurulan bölge, çevre koruma açısından örnek bir organize sanayi bölgesidir.

13-TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Bölge Tire ilçesi sınırları içerisinde yer almakta olup tamamı bitmiş altyapısı ile firmalara hizmet sağlamaktadır. Özellikle gıda sektöründeki firmaların kümelendiği bölgede toplam 191 parsel bulunmaktadır. Bölgede 46 adet firma üretimde iken 24 firmanın fabrika inşaatları devam etmektedir.

Kent Merkezine Uzaklık 90 km
Parsel Sayısı 192
Aktif Firma Sayısı 46
istihdam Sayısı 2.443
Parsel m2 Satış Fiyatı 35 Euro
Yoğunlaştığı Sektörler Gıda ve İçecek

Bölgede yaklaşık 2.000 kişi çalışmakta olup yeni yapılan yatırımlarla bu rakamın 10.000’e çıkması beklenmektedir. Bölgede Türk gıda devi Sütaş, Alman treyler üreticisi Krone, Güney Koreli sigara üreticisi K&G gibi global firmaların üretim merkezleri bulunmaktadır.

14-TORBALI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

665.000 m2 (66.5 hektar)  alana sahip olan Torbalı Organize Sanayi Bölgesi, İzmir’in Torbalı İlçesinde yer almaktadır. Bölge, ilçe merkezine 6 km, İzmir Adnan Menderes Havaalanı’na 30 km mesafededir. Toplam 43 parselin yer aldığı bölgede bir firma faaliyetlerine başlamış olup üç firmanın fabrika inşaat çalışmaları devam etmektedir. Lojistik avantajı  nedeniyle bölgenin kısa vadede bir üretim cazibe merkezi haline gelmesi beklenmektedir.

Kent Merkezine Uzaklık 42 km
Parsel Sayısı 30
Aktif Firma Sayısı 1
İstihdam Sayısı 9
Parsel m2 Satış Fiyatı 76 TL
Yoğunlaştığı Sektörler Makine Ekipman Üretimi, Plastik, Gıda